x

Đăng nhập

Comming soon...

I Am Groot (Tôi Là Groot)

I Am Groot (Tôi Là Groot): Groot là thành viên của một chủng tộc người ngoài hành tinh mang nhiều đặc điểm tương đối đặc biệt, so với những chủng tộc khác từng xuất hiện ở MCU.