x

Đăng nhập

Comming soon...

Incantation (Chú Nguyền)

Incantation (Chú Nguyền): Found footage thực tế là một hình thức chung, chứ không hẳn là một nhánh riêng của dòng phim kinh dị như mọi người đã nghĩ.