x

Đăng nhập

Comming soon...

IT

IT: Series tiền truyện của IT chính là cơ hội hoàn hảo để "sửa sai" một số lỗ hổng cốt truyện của phần IT phần 1 và 2.