x

Đăng nhập

Comming soon...

Jacqueline Collen

Jacqueline Collen: Sự trở lại của Sonic The Hedgehog với phần 2 này mình cảm thấy chưa ưng lắm. Mặc dù có điểm cộng, cũng có điểm trừ nhưng có vẻ mình nhìn ra điểm trừ nhiều hơn.