x

Đăng nhập

Comming soon...

Jeffrey Wright

Jeffrey Wright: Cảnh bị xóa khỏi The Batman xác nhận Barry Keoghan sẽ trở thành Joker tiếp theo, thế nhưng đây không phải là phiên bản mà chúng ta từng thấy trước đây.