x

Đăng nhập

Comming soon...

Kim Jong Kook

Kim Jong Kook: Cá nhân tôi thấy Siwon, Taecyeon, RM và Kim Jong Kook chỉ nên làm nam thần thôi đừng nên giả gái vì quá là sai trái.