x

Đăng nhập

Comming soon...

Kisaragi Station (Kisaragi: Nhà Ga Nuốt Chửng)

Kisaragi Station (Kisaragi: Nhà Ga Nuốt Chửng): Với những đánh giá về chất lượng và doanh thu dưới đây, mình thấy Kisaragi Station không hoàn toàn là một bộ phim hay trong thời gian này.