x

Đăng nhập

Comming soon...

La Thành

La Thành: Zombie trong Cù Lao Xác Sống chán chê, không gây độ nguy hiểm, dù tạo hình trông cũng ổn nhưng sao thấy chán quá!