x

Đăng nhập

Comming soon...

Lamyai Haithongkham

Lamyai Haithongkham: Quái Vật Sông Mekong xây dựng một kịch bản cũ kỹ nhưng đầy lỗ hổng cả về nội dung, thông điệp đến khâu tạo hình quái vật. Mình thấy mọi thứ đều rất lộn xộn.