x

Đăng nhập

Comming soon...

Lee Chung Ah

Lee Chung Ah: Han Hyo Joo, Bae In Hyuk, Lee Chung Ah... đều xuất hiện rất ngắn thôi nhưng sức ảnh hưởng của họ tới cả tác phẩm thì thực sự rất dài.