x

Đăng nhập

Comming soon...

Lee Jun Young

Lee Jun Young: Trước khi đóng chính trong Love And Leashes cùng Seohyun, Lee Jun Young đã có nhiều năm làm ca sĩ thần tượng.