x

Đăng nhập

Comming soon...

Lục Thụ Minh

Lục Thụ Minh: Lục Thụ Minh từng tuyên bố mình là: "Đệ nhất Quan Công của Trung Quốc". Ông khẳng định sẽ chẳng có ai xây dựng được hình tượng Quan Vũ hoàn hảo như mình.