x

Đăng nhập

Comming soon...

Mai Cát Vi

Mai Cát Vi: Thị trường điện ảnh Việt Nam đang giảm nhiệt đáng kể sau hàng loạt những tác phẩm kém đặc sắc ra đời, Bóng Đè cũng không thoát khỏi sự ảnh hưởng chung này.