x

Đăng nhập

Comming soon...

Meryl Streep

Meryl Streep: Nhìn chung, Adam McKay đã khéo léo chuyển thể những ngôi sao có thực và sự kiện nóng thành nhân vật hư cấu trong Don't Look Up một cách tinh tế.