x

Đăng nhập

Comming soon...

Nguyên Bưu

Nguyên Bưu: Đúng là Nguyên Bưu chẳng thể nổi danh bằng Hồng Kim Bảo và Thành Long, nhưng nhân cách của ông là điều mà Nhật Nguyệt nể phục vô cùng.