x

Đăng nhập

Comming soon...

Nicole Kidman

Nicole Kidman: Hãng phim đang tìm ra hướng đi mới cho DCEU, thế nhưng với rất nhiều dự án đang phát triển và chuẩn bị phát hành, việc từ bỏ đa vũ trụ là điều không thể.