x

Đăng nhập

Comming soon...

Oanh Kiều

Oanh Kiều: Vô Diện Sát Nhân có ý tưởng ổn nhưng còn nhiều hạn chế về mặt kịch bản. Chính vì thế dù tạo được hiệu ứng truyền thông nhưng doanh thu lại không khả quan.