x

Đăng nhập

Comming soon...

Park Jae Chan

Park Jae Chan: Điều hay ho dễ thấy nhất ở Lỗi Logic chính là việc áp dụng được tính chất nghề nghiệp vào chính cuộc sống yêu đương của nhân vật chính.