x

Đăng nhập

Comming soon...

Peacemaker

Peacemaker: Theo như tiết lộ của James Gunn, Batman lẫn Cyborg đáng ra đã có thể có mặt trong tập cuối của Peacemaker.