x

Đăng nhập

Comming soon...

Puss In Boots: The Last Wish (Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng)

Puss In Boots: The Last Wish (Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng): Điều khiến mình ấn tượng với Sói Tử Thần không chỉ là tạo hình mỗi khi hắn xuất hiện cùng tiếng huýt sáo đầy ám ảnh, mà còn chính tư tưởng khá tuyệt vời.