x

Đăng nhập

Comming soon...

Puss In Boots: The Last Wish (Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng)

Puss In Boots: The Last Wish (Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng): Hollywood thành công không chỉ nhờ kỹ thuật làm phim đi đầu xu hướng, mà còn biết giữ chân mình bằng những dòng phim “ăn theo”.