x

Đăng nhập

Comming soon...

Sato Eriko

Sato Eriko: Thực tế Kisaragi là một trò chơi sinh tồn, chỉ dành cho 1 người tham gia. Để vào được đó, họ phải đáp ứng điều kiện, là “ngủ quên 2 lần” trên chuyến tàu.