x

Đăng nhập

Comming soon...

Semantic Error: The Movie (Lỗi Logic)

Semantic Error: The Movie (Lỗi Logic): Điều hay ho dễ thấy nhất ở Lỗi Logic chính là việc áp dụng được tính chất nghề nghiệp vào chính cuộc sống yêu đương của nhân vật chính.