x

Đăng nhập

Comming soon...

Seo Eun Soo

Seo Eun Soo: Thay vì làm câu chuyện mới, đạo diễn Park Hoon Jung đã chọn cách ở lại cùng thế giới với phần phim đầu tiên nhưng xoay quanh về một dàn nhân vật mới hoàn toàn.