x

Đăng nhập

Comming soon...

Sonic The Hedgehog

Sonic The Hedgehog: Black Shadow không chỉ có sức mạnh, tốc độ ngang Sonic mà còn có thể điều khiển được cả không thời gian.