x

Đăng nhập

Comming soon...

Stranger Things 2 (Cậu Bé Mất Tích 2)

Stranger Things 2 (Cậu Bé Mất Tích 2): Kịch bản ban đầu về sự ra đi mãi mãi của nhân vật Bob u tối hơn rất nhiều so với phiên bản chính thức mà chúng ta được xem.