x

Đăng nhập

Comming soon...

Tạ Đình Phong

Tạ Đình Phong: Nhìn vào tình cảnh của Tạ Hiền bây giờ, mình chợt nhớ đến một câu: "Lắm mối tối nằm không?" Hóa ra người đa tình mới là người cô đơn nhất thế gian này.