x

Đăng nhập

Comming soon...

Tạ Đình Phong

Tạ Đình Phong: Cùng vướng vào lùm xùm ảnh chụp nhưng cuộc đời Lưu Gia Linh và Trương Bá Chi lại rẽ theo hướng mà chúng ta chẳng ai có thể ngờ được.