x

Đăng nhập

Comming soon...

Thẩm Điện Hà

Thẩm Điện Hà: Với AQ Lão Thái Bà, nếu không nhờ Thẩm Điện Hà thì sẽ chẳng có chàng Sở Lưu Hương, món nợ ân tình của Trịnh Thiếu Thu với vợ cũ sẽ chẳng bao giờ trả hết được.