x

Đăng nhập

Comming soon...

Thanh Trúc

Thanh Trúc: Ngày này cũng đã đến, Netflix chính thức làm phim ở Việt Nam: A Tourist’s Guide to Love với nam chính Scott Ly, nữ phụ Thanh Trúc - NSUT Lê Thiện.