x

Đăng nhập

Comming soon...

The Heroes

The Heroes: Tổng hợp những gameshow đang hot hừng hực nhưng lại gặp phải "hạn" vì dính “liên hoàn phốt”: Nhanh Như Chớp, The Heroes cũng “dính”.