x

Đăng nhập

Comming soon...

Thiệu Mỹ Kỳ

Thiệu Mỹ Kỳ: Lúc Thiệu Mỹ Kỳ xuống dốc sự nghiệp, tưởng rằng Trịnh Y Kiện sẽ "dứt áo ra đi", nhưng không, anh đã tuyên bố chỉ cưới mình cô. Chỉ tiếc, lời nói mãi là lời nói.