x

Đăng nhập

Comming soon...

Tống Vũ Kỳ

Tống Vũ Kỳ: Cùng rộ tin đồn yêu đương nhưng thái độ của fan dành cho cặp đôi Trương Tử Phong - Yên Hủ Gia và Vương Gia Nhĩ - Tống Vũ Kỳ lại hoàn toàn khác biệt.