x

Đăng nhập

Comming soon...

Từ Tịnh Lôi

Từ Tịnh Lôi: Trường hợp của Từ Hy Đệ hay Trần Ý Hàm thì mình đồng tình, nhưng Lâm Tâm Như và Dương Mịch thì khá oan.