x

Đăng nhập

Comming soon...

Virus 32 (Xác Sống 32s)

Virus 32 (Xác Sống 32s): Virus 32 có sự nỗ lực làm mới thể loại phim zombie khi tạo được cơ chế hoạt động mới cho các thây ma nhưng phim lại thiếu kịch tính, cứ bị dở dở ương ương.