x

Đăng nhập

Comming soon...

Anh Tú

Anh Tú: Rồi người thương cũng hoá người dưng chắc chắn là câu nói để ám chỉ trạng thái mối quan hệ của Đại Nghĩa và Võ Tấn Phát lúc này.