x

Đăng nhập

Comming soon...

Captain America: New World Order (Trật Tự Thế Giới Mới)

Captain America: New World Order (Trật Tự Thế Giới Mới): Trong truyện tranh, Captain America Steve Rogers từng trở thành người của Hydra, với biệt danh "Hydra Supreme".