x

Đăng nhập

Comming soon...

CCH Pounder

CCH Pounder: Đại tá Quaritch chính thức hồi sinh ở Avatar 2, báo động đỏ người Na'vi đang "ngàn cân treo sợi tóc". Chuyện gì sẽ xảy ra?