x

Đăng nhập

Comming soon...

Chung Trấn Đào

Chung Trấn Đào: Có thể nói Hàn Quân Đình là nàng hậu số khổ nhất làng giải trí Hoa ngữ, khi vừa gặp biến cố khiến lụi tàn nhan sắc, vừa bấp bênh trong sự nghiệp.