x

Đăng nhập

Comming soon...

Colin Farrell

Colin Farrell: Cảnh bị xóa khỏi The Batman xác nhận Barry Keoghan sẽ trở thành Joker tiếp theo, thế nhưng đây không phải là phiên bản mà chúng ta từng thấy trước đây.