x

Đăng nhập

Comming soon...

Đêm Tối Rực Rỡ

Đêm Tối Rực Rỡ: Đêm Tối Rực Rỡ là câu chuyện xuyên qua chính trái tim của những người thuộc thế giới trầm cảm. Xuân Thanh cam chịu, đáng thương nhưng cũng là người rực rỡ nhất.