x

Đăng nhập

Comming soon...

Diễn viên Nguyễn Huyền Trang

Diễn viên Nguyễn Huyền Trang: Việt sắp bị lật tẩy chuyện ra tay với Hà năm xưa, để bịt đầu mối anh ta có thể sẽ ra tay luôn với người dám phản bội anh, càng về cuối phim càng căng.