x

Đăng nhập

Comming soon...

Emilia Clarke

Emilia Clarke: Marvel Studios đã xác nhận Secret Invasion sẽ là sự kiện crossover đầu tiên trên Disney+, có sự khác biệt so với những giai đoạn trước đây của MCU.