x

Đăng nhập

Comming soon...

Gấu Đỏ Biến Hình (Turning Red)

Gấu Đỏ Biến Hình (Turning Red): Đây là đáp án dành cho vòng 1 "Nhìn hình đoán phim". Bạn thử xem mình đã trả lời đúng chưa để chuẩn bị nhận thử thách của vòng 2.