x

Đăng nhập

Comming soon...

Giang Hoa

Giang Hoa: Đặng Tụy Văn từng mắc phải sai lầm mà người đời khó lòng tha thứ được. Bản thân cô cũng nhận ra điều đó nên cũng chẳng thể nào tha thứ cho mình cùng Giang Hoa.