x

Đăng nhập

Comming soon...

Hansan: Rising Dragon (Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy)

Hansan: Rising Dragon (Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy): Thủy Chiến Đảo Hansan: Rồng Trỗi Dậy đã làm tốt việc tái hiện quy mô tầm cỡ của trận chiến đi vào lịch sử nhưng lại mang về doanh thu không quá vượt trội.