x

Đăng nhập

Comming soon...

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Hậu Cung Chân Hoàn Truyện: Trong nhận định của nhiều khán giả khi xem Chân Hoàn Truyện đều nghĩ rằng Ung Chính có lẽ chỉ thật lòng yêu Thuần Nguyên mà thôi, nhưng thật sự có phải như thế?