x

Đăng nhập

Comming soon...

Haunted Tales (Án Mạng Liên Hoàn Lúc Nửa Đêm)

Haunted Tales (Án Mạng Liên Hoàn Lúc Nửa Đêm): Có thể nói 2022 là năm của dòng phim kinh dị và điện ảnh Thái Lan dường như cũng đang triệt để khai thác mảnh đất này.