x

Đăng nhập

Comming soon...

Hồ Bích Trâm

Hồ Bích Trâm: Nhiều diễn viên tự thêm cảnh tình cảm nằm ngoài kịch bản để phục vụ cho bộ phim được hoàn hảo nhất. Trong đó có Duy và Trang Thương Ngày Nắng Về.