x

Đăng nhập

Comming soon...

Hoàng Minh Hạo

Hoàng Minh Hạo: Chỉ cần đổi màu tóc thôi là khí chất của Trần Phi Vũ, Lộc Hàm, Bạch Kính Đình... đã tăng lên vài bậc rồi.