x

Đăng nhập

Comming soon...

Huỳnh Đông

Huỳnh Đông: Lâu lắm rồi mình mới xem một phim Việt Nam mà cảm thấy đã như vầy: chủ đề mới lạ, dám khai thác đề tài nhạy cảm và truyền tải nội dung tư tưởng vô cùng tốt.