x

Đăng nhập

Comming soon...

Jin Goo

Jin Goo: Cảm giác thích phim, thích cặp đôi mà không thể “đẩy thuyền” chắc chắn là khó chịu và buồn lắm, chuyện này tôi có kinh nghiệm nên rất thông cảm.